Politică Confidențialitate

I. Cine suntem

FUNKY JUNKY ART SRL (în continuare “Operatorul”) este o societate română, ce are sediul în București, Sectorul 1, Strada Poet Grigore Alexandrescu 42, având Codul Unic de Înregistrare 16128007 și nr. de ordine în registrul comerțului J40/1825/2004. FUNKY JUNKY ART S.R.L. acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.andaroman.com (în continuare “Platforma” sau “Site-ul”).

Scopul acestei Politici este acela de a explica modul în care Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate. Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale colectate.

II. Ce date prelucrăm

Scopul acestei Politici este acela de a explica modul în care Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate. Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale colectate.

II. Ce date prelucrăm

În genere, Operatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, IP, număr de telefon, parolă, adresa relevantă pentru livrarea bunurilor/transmiterea facturilor, contul bancar, produsele/serviciile comandate și istoricul comenzilor.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate pentru scopul operării Site-ului, al asigurării serviciilor oferite de către Operator, pentru evaluarea produselor și serviciilor oferite pe Site, pentru a analiza preferințele clienților și, dacă ne-ați dat acordul pentru aceasta, pentru promovarea produselor oferite Operator.

Operarea Site-ului și asigurarea serviciilor.
Operatorul prelucrează datele personale colectate pentru scopul logării în Site, al operării Site-ului, al gestionării comenzilor, livrărilor și retururilor și, după caz, în scopul emiterii și prelucrării facturilor. De asemenea, Operatorul v-ar putea contacta prin email pentru a vă informa cu privire la statusul comenzii dvs. În aceste cazuri, prelucrarea are la bază obligația Operatorului de a-și executa angajamentele contractuale (de exemplu, atunci când datele sunt prelucrate pentru emiterea facturilor, transmiterea comenzilor sau gestionarea retururilor) precum și interesul legitim al Operatorului de a gestiona relația cu clienții săi și de a asigura buna funcționare și securitatea Site-ului.

Evaluarea produselor și serviciilor.
Operatorul prelucrează datele privind istoricul comenzilor și al livrărilor pentru a genera statistici privind satisfacția clienților vis a vis de produsele oferite și pentru a analiza succesul produselor sale. Prelucrarea acestor date se face în baza interesului legitim al Operatorului de a evalua produsele, serviciile și oportunitățile oferite prin intermediul Platformei și gradul de satisfacție a clienților.

Preferințele clienților.
Operatorul prelucrează de asemenea datele privind comenzile clienților, istoricul comenzilor, livrărilor și retururilor pentru a analiza preferințele clienților și pentru a vă putea oferi cele mai potrivite oferte. Prelucrarea acestor date se face în baza interesului legitim al Operatorului de a promova produsele, serviciile și oportunitățile oferite prin intermediul Platformei.

Dacă ați consimțit să primiți mesaje promoționale din partea acestuia, Operatorul vă va putea transmite mesaje (prin email) privind promoțiile, produsele sau serviciile Operatorului. Prelucrarea datelor dvs. de contact pentru transmiterea de mesaje promoționale se face pe baza consimțământului dvs.

Vă puteți retrage oricând consimțământul; pentru aceasta puteți modifica setările contului dvs. astfel încât să opriți mesajele promoționale. De asemenea, puteți să vă retrageți consimțământul printr-un click pe link-ul „Dezabonare” în oricare mesaj.

III. Cui divulgăm datele personale?

Stocăm datele tale cu caracter personal pe servere din Uniunea Europeană. Operatorul va putea să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus.

Operatorul va putea transmite datele cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea, datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Operatorului. Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, sau pentru a acționa în justiție.

Operatorul nu prelucrează datele cardurilor bancare ale clienților săi. Atunci când alegeți să plasați o comandă pe Site și să plătiți cu cardul bancar, datele cardului dvs. sunt prelucrate de procesatorul de plăți PayU, conform propriei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

IV. Cât timp păstrăm datele personale?

Vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, calculată în funcție de scopul pentru care prelucrăm datele.

V. Cookies

Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către device-urile utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

 • Cookie-uri de funcționalitate. Aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele de preferințe;
 • Cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții Operatorului utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia.

Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site. În anexa la prezenta, veți găsi informații despre cookie-urile conținute în Site.

VI. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Accesarea datelor: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele tale, perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile dvs. specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a datelor pe care Operatorul le prelucrează.
 • Rectificare: ne puteți solicita să modificăm datele dvs. cu caracter personal care sunt incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante.
 • Retragerea consimțământului: în cazul în care ați consimțit la prelucrarea datelor pentru scopul transmiterii de comunicări comerciale, vă veți putea retrage oricând consimțământul accesând link-ul „Dezabonare” în oricare mesaj promoțional primit.
 • Ștergere: Ne puteți solicita să ștergem datele dvs. atunci când:
  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;
  v-ați retras consimțământul, iar Operatorul nu are alt temei pentru prelucrarea datelor.
  datele dvs. sunt prelucrate contrar legii;
  v-ați opus prelucrării datelor dvs. și nu există alte motive legitime pentru care acestea să fie prelucrate;
  datele dvs. trebuie șterse conform legii.
 • Opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, pentru motive ce țin de situația dvs. personală, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat prin completarea formularului de creare a contului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Restricționare: puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile cu privire la acuratețea, actualitatea datelor dvs. și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de datele dvs., trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în instanță, la cererea dvs.

Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri / informații suplimentare privind prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să contactați Operatorul la următoarea adresă office@andaroman.ro.

 • Depunerea unei plângeri: puteți depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).